یکشنبه، خرداد ۱۴، ۱۴۰۲

نام کروبیان، فرشتگان مقرب در اساس به معنی برکت دهنده بوده است

A cherub (/ˈtʃɛrəb/; plural cherubim; Hebrew: כְּרוּב kərūḇ, pl. כְּרוּבִים kərūḇīm, likely borrowed from a derived form of Akkadian: 𒅗𒊏𒁍 karabu "to bless" such as 𒅗𒊑𒁍 karibu, "one who blesses", a name for the lamassu) is one of the unearthly beings who directly attend to God, according to Abrahamic religions.
کروبیان در دین آشوریان به معنی «روح‌هایی که به خدایان خدمت می‌کنند و گاوهای دارای صورت انسان» هستند. آشوریان به این موجودات خیالی کوریبو/کارابو می‌گفتند.
نامهای بابلی لاماسو و شدو کهن آنها به معنی نگهبان سنگی و نشان به نظر می رسند.

هیچ نظری موجود نیست: