پنجشنبه، خرداد ۱۸، ۱۴۰۲

معنی اَملش

نام اَملش نه به معنی آب لش و تنبل بلکه به معنی دارای آب به این ور و آن ور حرکت کننده و مواج به نظر می رسد. چون گفته میشود، رودخانه املش بسیار پر جنب و جوش بوده است:
अम्भस् n. ambha[s] water
लस adj. lasa moving hither and thither

هیچ نظری موجود نیست: