دوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۴۰۲

مطابقت شهر باستانی کوبینا با خیاو (وَراوی، مشکین شهر)

شهر کوبینا (دارای آب گوارا) در نقشه های بطلمیوسی شمال شرق آذربایجان با خیاو (خی-آوَ، دارای آب خوب و گوارا) یا همان وراوی (دارای چشمهٔ آب مطلوب) همخوانی دارد:
कुभन्यु adj. kubhanyu desirous of water
वर्य adj. varya to be chosen
‌avi: watery

۲ نظر:

ناشناس گفت...

सृभ्

[sRbh]

kill

با درود

آیا ممکنه که سرب=حرب=جنگ-قتال در واژه سرباز(سرب=جنگ+آز=راندن)=جنگاور به کار رفته باشد؟

مجید روهنده

Mofrad گفت...

با درود. نام صرب به صورت سرپ در سنسکریت به معنی مار است. ابتدا بیشتر تحت نام سئورومات (مارپرست) و داهه (منسوب به افعی) خوانده میشدند. وقتی به بالکان رسیدند. با نامهای یازیگ (یز-ازیک، مارپرست) و صرب (مار) و بوسنی (بوآ-یسنی، اژدهاپرست) معروف شدند. در سنت بوسنی ها مار بر آدم ابوالبشر تقدم و اولویت دارد.