یکشنبه، خرداد ۱۴، ۱۴۰۲

مأخذ اسطورهٔ توراتی اِهود (همدردی کننده) فرزند گِرا (موجود جنگاور) در سِفر داوران

اِهود (همدردی کننده) مطابق داریوش (نگهدار نیک) و گِرا مطابق ویشتاسپ (موجود جنگاور) به نظر می رسد.
شاه اِگلون (گاو تنومند) شاه مؤابی (در اساس مادی) معاصر آنها که توسط اِهود ترور میگردد با گائوماتهٔ مادی ملقب به بردیه (تنومند) همخوانی دارد که توسط داریوش و همراهانش ترور میگردد.

هیچ نظری موجود نیست: