دوشنبه، دی ۲۰، ۱۴۰۰

معنی نام جزیرۀ اساطیری بوجان اسلاوها

نام جزیرۀ درخت جهانی بوجان اسلاوها (معادل هوم سپید ایرانیان) می تواند به معنی جزیرۀ اژدها باشد. چون در پای آن اژدهایی است. نام بوسنی می تواند از این واژه اخذ شده باشد. چون مطابق اساطیر بوسنی، اژدها مقدم بر آدم ابوالبشر است. نام صرب هم به سنسکریت به معنی اژدها است. این ها اعقاب قوم مارپرست سئورومات بوده اند:
भुजङ्ग m. bhujan[ga] serpent
सर्प m. sarpa serpent

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سرپنت (serpent): [ژرپنت: خرپنت: خرپن:] خوابان: خوابیده: خسبنده: خزنده

sarpa: خواپا: خواب: خوابیده: خزنده

بر همین اساس و با استفاده از نظر شما می‌توان گفت:
بوسنی [خوسنی: خوسی: خسی: خسبنده: خزنده]


*!کلمات داخل قلاب صرفا برای تداعی روند تغییر اصوات هستند.

امینی

Mofrad گفت...

سپاسگزارم.