جمعه، دی ۱۷، ۱۴۰۰

سورنا در مقام اساطیری رئیس عیاران

سورنا علاوه بر اینکه یکی از وجوه رستم سیستانی را تشکیل میدهد، در روایات تاریخی و اساطیری با نامهای سمبات ارامنه و سندباد و سمک عیار (خادم خورشید شاه= اُرُد) نیز به عنوان رهبر و سر دسته عیاران (یاوران) به هم می رسد:
शुर m. sura hero- na: union
सम्पात m. sampAta confluence
सन्धि m. sandhi union- pat: chief
सामाजिक adj. sAmAjika social

هیچ نظری موجود نیست: