شنبه، بهمن ۰۲، ۱۴۰۰

معنی تُرک در بیت شعر معروف حافظ

واژه تُرک در بیت شعر معروف حافظ می تواند در اوستایی و سنسکریت به معنی بسیار خوشایند و زیبا (تَرک در زبان کُردی) باشد:
तुर adj. tura excelling
क n. ka pleasure

هیچ نظری موجود نیست: