جمعه، دی ۱۷، ۱۴۰۰

معنی نامهای باکو (باکویه، باگوان و بادکوبه)

نظر به هیئت بادکوبه این شهر، دو شکل باکویه و باگوان آن را هم می توان به معنی محل بادگیر گرفت:
भाग m. bhAga portion
भोग m. bhoga property
वायु m. vAyu[an] wind

هیچ نظری موجود نیست: