پنجشنبه، بهمن ۰۷، ۱۴۰۰

اتیمولوژی گرامی (بسیار عزیز)

واژه گرامی از گِرامیک پهلوی می آید که خود مرکب از واژه های اوستایی گَر (بزرگ داشتن) و امَ (نیرومند) و پسوند نسبت ایک است. در مجموع یعنی بسیار بزرگوار.

هیچ نظری موجود نیست: