جمعه، دی ۱۷، ۱۴۰۰

مطابقت شهر وایوتس دزور با یغگنا دزور حالیه

نام یغگنا دزور را به لغت سنسکریت- سکایی و ارمنی می توان به صورت به معنی درۀ پُرباد گرفت. به نظر می رسد این همان شهر قدیمی وایوتس دزور در سمت سیونیک باشد که در زبان سکایی و سنسکریت و ارمنی به معنی محل درۀ تند باد است:
य m. ya wind, घ्न adj. ghna striking with
वायुतेजस् adj. vAyutejas having the sharpness of wind

هیچ نظری موجود نیست: